FÖRVALTNINGSORGAN: Åbo Datatekniska Forsknings- och Utbildningscentrums direktion

POST: En ordinarie studentrepresentant

FÖR PERIODEN: 1.1.2016 – 31.12.2018

SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: torsdagen 17.12. kl 15.00

 

 

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:
Åbo Datatekniska Forsknings- och Utbildningscentrum (TUCS) är ett för Åbo universitet och Åbo Akademi gemensamt forsknings- och utbildningscentrum.
Till dess uppgifter hör att:
1) bedriva, koordinera och främja universitetens gemensamma forskning inom datateknik;
2) koordinera universitetens gemensamma undervisning i datateknik;
3) koordinera universitetens gemensamma forsknings- och utbildningskapacitet;
4) ansvara för forskarutbildningen inom området;
5) främja, koordinera och delta i internationellt samarbete inom utbildnings- och forskningsområdet; samt
6) främja, koordinera och driva nationellt och internationellt samarbete och samverkan mellan utbildnings- och forskningsområdet.

Direktionen består av ordförande och nio medlemmar. Åbo universitet och Åbo Akademi utser tre medlemmar var. Åbo Universitets studentkår och Åbo Akademis Studentkår utser en studentrepresentant var. Studentrepresentanterna ska bedriva studier inom ämnet på endera grundexamens- eller forskarstuderandenivå. Dessutom kan universitetens rektorer utse externa medlemmar i direktionen enligt förslag. Medlemmarna utses för en mandatperiod på tre år.

Till direktionens uppgifter hör bl.a. att ansvara för den gemensamma utbildningens och forskningscentrets strategiska utveckling samt att övervaka centrets verksamhet. En mer detaljerad beskrivning om direktionens uppgifter finns beskrivet i detta dokument.

Valbar är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda.

VAL: Studentrepresentanterna väljs på kårstyrelsens möte fredag 18.12.2015. Alla sökande informeras per e-post till sin ÅA-mejl efter att beslut har fattats.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST torsdagen 17.12.2015 kl. 15.00.

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

 

  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det.
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer samt telefonnummer för bokning av tid för intervju.

 

NÄRMARE INFORMATION: Eija Laitinen, högskolepolitisk expert, he-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4655.

ORT OCH DATUM: Åbo den 10.12.2015