Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 18 december 2015 beslutat att:

  • Konstatera lediganslagning av uppdraget som ordförande för ekonomidirektionen fr o m 22. december med intresseanmälningstid till 26.1. kl 15:00;
  • Konstatera lediganslagning av två uppdrag som marknadsföringskoordinatorer för ÅAS fr o m 4. januari med intresseanmälningstid till 22.1. kl 15:00;
  • Välja Diana-Elena Gratie som studentrepresentant till TUCS direktionför mandatperioden 1.1.2016–31.12.2018;
  • Godkänna ÅAS utlåtande gällande Åbo Akademis sparkrav och skicka det till rektor med ledningsgrupp;
  • Anmäla 10 personer till Brahebalen den 30.1.2015.