Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 11 december 2015 beslutat att:

  • Inte införskaffa ett evenemangstält till kårkansliet i Vasa utan istället be nästa års kårstyrelse att se över ärendet;
  • Konstatera att en studentrepresentantplats i Åbo Datatekniska Forsknings- och Utbildningscentrums direktion lediganslagits med en deadline för intresseanmälningar som utgår torsdag 17.12.2015;
  • Godkänna samarbetsavtalet för Grupp 30 000 (nästa år Grupp 40 000) och befullmäktigade SO Back och GS Lindholm att godkänna den slutliga versionen av avtalet;
  • Införskaffa en skylt för att göra det lättare för kårmedlemmar att hitta specialföreningskansliet och för ändamålet reservera 26 €;
  • SO Back deltar i Åbo och Sankt Karins kyrkliga samfällighets julglögg 15.12.