Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 4 december 2015 beslutat att:

  • Beställa 50 häften för kommande föreningsutbildningar och för ändamålet reserveras 150 €;
  • Ingen deltar i Vamok:s julglögg 4.12;
  • Styrelsemedlem Backman deltar i FRK:s julkaffe 9.12;
  • Styrelsemedlem Stenström deltar i TYY:s julglögg 11.12;
  • Styrelsemedlem Backman och GS Lindholm deltar i Noviums julglögg i Åbo 8.12.