Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 07/15 (1.12.2015) att:

 • välja Martin Ahlö, Fanny Häggblom, Carl-Axel Bjon, Joakim Juselius, Lotta Metsärinne, Emma Ekstrand som delegater till Ab Jerums höstbolagsstämma;
 • fastställa verksamhetsplanen för ÅAS intressesektor för år 2016;
 • fastställa verksamhetsplanen för ÅAS affärsverksamhet för år 2016;
 • fastställa ÅAS intressesektors budget för år 2016;
 • kåravgiften för läsåret 2016-2017 ät 116 €;
 • fastställa ÅAS affärsverksamhets budget för år 2016;
 • utse Emilia Juslin, Janna Johansson, Heidi Kangas, Desirée Lindberg, Lotta Metsärinne till orisnämnd för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris för år 2016;
 • välja Linnéa Henriksson och Tom Carlson samt studerandena Lotta Metsärinne, Robin Nyman och Alexanderlång till prisnämnd för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris för år 2016;
 • välja Dag Anckar, Olav Eklund och Ruth Illman till medlemmar i Seniorernas Råd för år 2016;
 • utse Johan Nikula till kårheraldiker och Marcus Beijar, Fanny Häggblom, Daniel Junell och Lotta Metsärinne till övriga medlemmar i nämnden för utdelande av Brahevingar och Brahevingarna med lyra för år 2016;
 • välja KPMG till ÅAS revisionsbolag för år 2016;
 • välja Milla Stenström, Jens Back, Emma Ekstrand och Alexander Lång till inventerare i Åbo och Niklas Portin och Jacob Storbjörk till inventerare i Vasa för år 2016;
 • välja Emma Ekstrand, Lotta Metsärinne och Caroline Lång till medlemmar i Nämnden för utgivande av studentkårens forskarstipendium för år 2016;
 • bevilja rätten att bära styrelsenålen även efter 31.12.2015 till Jens Back, Milla Stenström, Richard Backman, Rasmus Lindqvist, Kajsa Karlsson, Tommy Räfsbäck och Alex Karlsson;
 • välja Linda Lindholm som vikarie tillsvidare för GS Forsman fr.o.m. 1.1.2016;
 • välja Daniela Karlsson och Robin Nyman till studentrepresentanter med Ella Schröder respektive Rasmus Lindqvist som personliga suppleanter till rättsskyddsnämnden för Åbo Akademi för mandatperioden 1.1.2016–31.12.2017.