Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 01/16 (2.12.2015) att:

  • välja Milla Stenström till fullmäktiges ordförande samt Anna Nylund till första och Emma Lindroos till andra vice ordförande för fullmäktige för år 2016;
  • välja Anton Norrback till styrelseordförande för år 2016;
  • fastställa följande ansvarsområden för styrelsens medlemmar för år 2016; två ansvariga för intressebevakning med huvudområdena socialpolitik och högskolepolitik, en ansvarig för kommunikation och näringslivskontakt, en ansvarig för internationella frågor och en ansvarig för studenttraditioner och specialföreningar;
  • välja Linda Smids, Cecilia Björkqvist, Jasmine Malla, Ida Berg och Oscar Karlsson till styrelsemedlemmar för år 2016 samt Ida Berg till vice ordförande för styrelsen;
  • välja Anders Solvin till vice ordförande samt Rachel Nygård-Taxell och Jarkko Kaplin till expertmedlemmar i ekonomidirektionen för perioden 1.1.2016–31.12.2017;
  • välja Tommy Räfsbäck och Rasmus Lindqvist till Kåraller för år 2016;
  • välja Tommy Räfsbäck, Cecilia Björkqvist och Caroline Lång till medlemmar för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa för år 2016;
  • välja Stefan Wallin till ÅAS kurator för mandatperioden 1.1.2016–31.12.2017;
  • fastställa Havtornsutskottet som utskott för fullmäktige för år 2016;
  • utse Alexander Lång (suppl. Calle Wikman), Daniela Karlsson (Oscar Nyman) , Jeanette Karlsson (Erika Degerman), Jacob Storbjörk (Rebecca Åkers), Martin Ahlö (Ronja Lillkåll), och Anna Nylund (Carolina Bergvik) till valutskott för år 2016.