Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt konstituerande möte den 2 december ett nytt presidium och ny styrelse för studentkårens nästa verksamhetsår.

Till styrelseordförande för år 2016 valdes politices studerande Anton Norrback. ÅAS nya styrelseordförande studerar offentlig förvaltning som huvudämne. Norrback har tidigare fungerat som bland annat sekreterare i Statsvetenskapliga Klubben och chefredaktör för Statsvetenskapliga Klubbens tidning A&O. Han är född 1992 i Åbo och uppväxt i Österbotten. Norrback tog studentexamen från Vasa Övningsskola 2011.

Styrelsen 2016: Oscar Karlsson, Linda Smids, Anton Norrback och Cecilia Björkqvist. Ida Berg och Jasmine Malla kunde tyvärr inte närvara på fullmäktigemötet.

Styrelsen 2016: Oscar Karlsson, Linda Smids, Anton Norrback och Cecilia Björkqvist. Ida Berg och Jasmine Malla kunde tyvärr inte närvara på fullmäktigemötet.

Övriga medlemmar i kårstyrelsen 2016 är ansvarig för kommunikation och näringsliv samt vice ordförande pedagogie studerande Ida Berg, ansvarig för intressebevakning i Åbo politices studerande Linda Smids, ansvarig för intressebevakning i Vasa pedagogie studerande Cecilia Björkqvist (LSK i Vasa), internationellt ansvarige politices studerande Jasmine Malla och ansvarig för specialföreningar och studenttraditioner ekonomie studerande Oscar Karlsson.

Till fullmäktigeordförande valdes filosofie studerande Milla Stenström (De Rättvisa). Stenström sitter som styrelsemedlem fram till årsskiftet med ansvar för högskolepolitik och internationella ärenden och axlar alltså efter det uppdraget som fullmäktigeordförande för ett år framåt. Till första vice ordförande för fullmäktige valdes pedagogie studerande Anna Nylund (LSK i Vasa) och till andra vice ordförande ekonomie studerande Emma Lindroos (MK-listan).