Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 27 november 2015 beslutat att:

  • Till årsfestkommittén välja Nora Barck, Chrisann Hindsberg, Jan-Erik Kress, Jenny Miettinen och Oscar Nyman;
  • Bestämma om sitt svar till de kårmedlemmar som tagit kontakt gällande den planerade demonstrationen Tassarna bort från utbildningen! 1.12;
  • Godkänna sitt pressmeddelande gällande den avgiftsfria utbildningens dag 30.11;
  • ÅAS deltar i fackeltåget 6.12 i Vasa;
  • ÅAS deltar i fackeltåget 6.12 i Åbo och för ändamålet reserveras 100 €;
  • Bifalla MK:s anhållan om att föreningens fanvakter må bära studentmössa på föreningens årsfest 28.11;
  • SO Back deltar i Humaks julglögg 11.12;
  • SO Back tackar SU för inbjudan till julfest 11.12.