Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 19 november 2015 beslutat att:

  • Anteckna ekonomisk rapport för perioden 1.1–30.9 2015 till kännedom;
  • Välja Kajsa Karlsson som ÅAS representant i Vasa studerande r.f. för verksamhetsåret 2016;
  • Tacka ÅA:s personal för hjälp med höstens inskrivning och kårvalet. Julbakverk införskaffas och för ändamålet reserveras 230 €;
  • Beställa 500 st. gratulationskort och för ändamålet reservera 130 €;
  • Göra reklam för blodgivningstillfället i Vasa 4.12;
  • Hyran för Marlirummet 1-10.12 är 20 €, dvs. hälften billigare än ordinarie pris;
  • Ordna skattmästarutbildning den 26.1.2016 kl. 17 i Argentinasalen och för ändamålet reserveras 60 € för arvode till utbildaren Tapani Harkila;
  • SO Back skickar ett tack till Dodo Sinsibere för inbjudan till deras avslutningsfest;
  • Styrelsen deltar i TUO:s julglögg 4.12.