Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 13 november 2015 beslutat att:

  • Godkänna sin proposition för verksamhetsplan för intresseverksamheten år 2016;
  • Godkänna sin proposition för budget för intresseverksamheten år 2016;
  • Godkänna sina svar på fullmäktiges kommentarer från verksamhetsplanens remissrunda;
  • Ge lov åt Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi r.f. att deras fanbärare må bära studentmössa i samband med föreningens 88:e årsfest;
  • Ingen deltar i Sparkup Grand Opening 26.11;
  • VO Karlsson och styrelsemedlemmarna Backman, Lindqvist och Räfsbäck deltar i Luciabalen och Grodornas afton i Stockholm 13–14.12.