Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 6 november 2015 beslutat att:

  • Godkänna ÅAS plan för tidigt ingripande, i enlighet med företagshälsovårdens rekommendationer;
  • Donera julkortspengarna för 2015, summa 50 €, till Global Clinic i Åbo;
  • Välja Christoffer Kaski och Aada Willberg till årsfestmarskalker för ÅAS årsfest 2016;
  • Utnämnda VL Jonna Lindqvist som representant i direktionen för SHVS i Vasa för mandatperioden 1.1.2016–31.12.2017;
  • SO Back deltar i Åbo stads och Egentliga Finlands förbunds presentation om Finland 100-jubileumsåret 13.11.