För mindre än två veckor sedan anordnades det val till Kårfullmäktige och vi har nu samlat några korta kommentarer från alla grupperingar i det nya Kårfullmäktige.

Antalet röstande kårmedlemmar var 1269 vilket ger ett valdeltagande på 24,9% (valdeltagandet vid senaste val 2013 var 29,6%).

Mandaten fördelades enligt följande:

De Rättvisa (DRV): 8
MK-listan (MK-L): 5
LSK i Åbo (LSK): 5
LSK i Vasa (LSKV): 4
Åbo Gröna Vänster (ÅGV): 2
Socialdemokratiska studerande (ÅSS): 1

 

Alla grupperingar fick svara på följande frågor:

1. Hur ser du på din grupperings valresultat?

2. Vad vill du och din gruppering jobba extra aktivt för i kårfullmäktige?

3. Valdeltagandet sjönk något från det senaste valet (2013), hur tror du att man kan höja valdeltagandet?

 

ida-maria_sola_drv

Ida-Maria Sola (DRV)

Ida-Maria Sola (DRV)

1. Jag är positivt överraskad och väldigt glad över vårt fina valresultat! Jag är extra nöjd med att vi nu har ledamöter från många olika ämnen!

2. Vi vill säkerställa studerandenas roll i ÅA:s förvaltande organ. Att studeranden ses som en självklar del i alla planeringsfaser och att studerande känner att de kan påverka på riktigt.

3. Konstant leta efter nya och bättre sätt att marknadsföra/kommunicera om studentkårens arbete. Studentkåren måste ännu tydligare berätta vad vi gör och varför Studentkåren behövs. Introduktionen för gulisar kunde flyttas längre fram från introveckan t.ex.

MKL_Alex

Alex Karlsson (MK-L)

Alex Karlsson (MK-L)

1. Jag tycker att vi lyckades relativt bra i valet. Vi ökade våra mandatplatser till totalt 5.

2. Vi kommer att jobba extra hårt för att förbättra studentkåren enligt våra teman.

3. Valdeltagandet var en liten beskvikelse. Kanske borde man införa elektronisk
förhandsröstning?

Johanna Mantere (LSK)

Johanna Mantere (LSK)

Johanna Mantere (LSK)

1. LSK i Åbo gjorde ett bra val med att höja sina mandat från 4 till 5, tillsammans med LSK i Vasa har LSK 9 platser i kårfullmäktige.

2. Regeringens inbesparningar hämtar många utmaningar till universitetsvärlden och påverkar således även studentkåren. LSK i Åbo vill att kårfullmäktige ska vara ett aktivt forum där studentkårens angelägenheter diskuteras.

3. Personligen tror jag det är viktigt att ÅAS verksamhet syns ännu mera längs med året på t.ex sociala medier. Då gemene kårenit är medveten om vad ÅAS gör, ökar även intresset att påverka. Målet skulle ju vara att det fanns kandidater från alla utbildningslinjer och ämnen.

Under kårvalet ska ingen kunna undgå att det är val, valet ska synnas i lunchrestaurangerna,  akademikvarteren och sociala medier. Olika typer av valjippon ska ordnas och marknadsföras. En eventuell förhandsröstning kunde även öka röstningsprocenten.

Anna Nylund (LSKV)

Anna Nylund (LSKV)

Anna Nylund (LSKV)

1. Vi (LSK i Vasa) är nöjda med resultatet både för vår egen del men även för hur bra det lyckades för båda LSK i Vasa och LSK i Åbo, totalt 9 mandat är inte illa!

2. Vi vill jobba för att Studentkårens arbete synliggörs och att flera naturliga möten mellan studerande och förtroendevalda inom Studentkåren sker.

3. Valdeltagandet kan höjas genom att studentkåren aktivt jobbar med att synliggöra sin verksamhet. Så att flera studerande får upp ögonen för studentkårens verksamhet och känner mervärde i sitt medlemskap.

Martin Ahlö (ÅGV)

Martin Ahlö (ÅGV)

Martin Ahlö (ÅGV)

1. Vi i ÅGV är nöjda med valresultatet och våra två mandat.

2. Speciellt mycket vill vi jobba för att utbildningens kvalitet inte ska sjunka och för att studerande ska inkluderas i beslutsfattandet.

3. Att valdeltagandet sjönk är helt klart ett tecken på att kåren inte lyckats kommunicera vad den gör. TYY lyckades höja sin, så vi borde definitivt ta lärdom av hur de gör saker.

Jacob Storbjörk (ÅSS)

Jacob Storbjörk (ÅSS)

Jacob Storbjörk (ÅSS)

1. Jag och vi inom ÅSS är nöjda med vår grupperings valresultat. Under senaste mandatperioden saknade ÅSS representation i kårens fullmäktige. I och med detta kårval återfick vi en plats och det kommer ha stor betydelse för våra påverkningsmöjligheter i kåren. Stämningen inom ÅSS är på topp just nu och jag är taggad att göra ett bra jobb i kåren.

2. Jag vill i fullmäktige tala om de saker vi lyfte fram i kårvalet. T.ex. Hur kan vi på ÅA göra det lättare att räkna praktik till godo i studierna och hur kan vi förnya sättet vi lär ut kunskap? Sedan vill jag se till att kåren vågar tänka i nya banor och ser till att regelbundet ordna evenemang av olika slag. Dessutom kommer jag se till att de olika verksamhetspunkternas behov beaktas.

3. Det dåliga valresultatet påminner oss om att allt inte riktigt står rätt till. Kåren måste se sig själv i spegeln och funderar på om det finns saker vi kan göra för förbättra vår image och verksamhet. Kåren närmare kåreniterna ska vara en ledstjärna. I och med nästa val vill jag också se bättre marknadsföring av kårvalet. Kanske man under valdagarna kunde förse verksamhetsorterna med ett “röstningsområde” bara för att folk märker att det är kårval och eventuellt också kan rösta på samma gång. Den elektroniska röstningsprocessen gör det lätt för våra studerande att rösta, men verkar också göra lätt för en att förbise att det i huvudtaget ordnas kårval. Därför behöver vi fundera på hur vi bättre kan informera våra medlemmar om kårval och fakultetsrådval m.m.

Tack så mycket för alla svar!