In English below.

Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia planerar att förenhetliga sin motionsservice under 2017. För projektet har avlönats en motionskoordinator som har som uppgfit att planera motionsservicen så att alla studerande och all personal vid samtliga högskolor har likvärdiga möjligheter till motion.

Inom ramen för projektet har man publicerat en enkät med målet att kartlägga användarnas syn på motionsservicen i framtiden. Genom att delta i enkäten kan du påverka hur högskolornas motionsverksamhet ser ut i framtiden.

Delta i enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/FBFDEA51D86096C8 senast den 26 november.

Motionsrelaterade priser lottas ut bland alla som deltar.

Projektet är en del av avtalet mellan Åbohögskolorna som siktar på ett tätare samarbete. Mera om det kan du läsa på: http://www.abo.fi/public/News/Item/item/10088

För mera information om motionsenkäten och planerna att sammanföra motionsverksamheten, kontakta motionskoordinator Joonas Niemi (joonas.niemi@utu.fi, tel. 046 9234 332)

Källa: http://www.abo.fi/student/News/Item/item/10546


University of Turku, Turku University of Applied Sciences, Åbo Akademi University and Novia University of Applied Sciences are planning to possibly create joint sport services starting from 2017.

The project is organized by the sports coordinator who is responsible for planning and implementing the new services with the goal to give equal exercise opportunities for students and staff at the universities in Turku.

As part of this project the universities are now conducting a sport services survey for students and staff to map the needs of sport services from the user’s perspective.

You can participate in the survey here https://link.webropolsurveys.com/S/FBFDEA51D86096C8 until 26.11. By answering the survey you can win sport related prizes.

More information about the project and the survey can be received from Sports Coordinator Joonas Niemi (joonas.niemi@utu.fi, mobile 046 9234 332)

Source: http://www.abo.fi/student/en/News/Item/item/10546