ÅAS har med växande oro tagit emot beskeden om de astronomiska nedskärningar som riktar sig gentemot utbildningssektorn. Inbesparingarna är ett reellt hot mot utbildningens kvalitet. Inbesparingarna är än mer oroväckande när de kombineras med regeringens planer på att spara in på studiestödsutgifter under de närmaste åren.

Erfarenheter och forskning visar att tendensen att söka sig till högskoleutbildning är starkare hos unga vars föräldrar är högtutbildade och har möjligheter att bidra ekonomiskt under studietiden. För den som kommer från en mer studieovan bakgrund är tröskeln ofta högre att satsa på en utbildning som eventuellt inte är direkt yrkesinriktad, men som ger sådana kompetenser och flexibilitet som framtidens arbetsmarknad kräver.

För drygt en månad sedan tilldelades Finlands lag om grundläggande utbildning priset Future Policy Award i silver för främjandet av barns jämlika utbildningsmöjligheter. I Finland är även högskoleutbildningen avgiftsfri för studerande från EU och EES-området, vilket möjliggör att en person oavsett etniskt ursprung, ålder eller familjens förmögenhet kan fortsätta sina studier vid en högskola. Den avgiftsfria utbildningen är ett av de effektivaste sätten att trygga jämlika möjligheter att utbilda sig. ÅAS motsätter sig därför också fortfarande de avgifter som regeringen valt att gå in för gällande studerande som kommer utanför EU/EES-länderna.