Med hälsningar från Vasa Övningsskola:

1. Nykarleby seminariums jubileumsfond 100 euro
2. Under krigen 1939-44 stupade seminaristers minnesfond
– till studerande med litterära och ideella intressen
180 euro
3. Hans von Schantz matrikelfond
– till studier inom modersmål och religion
450 euro
4. Oscar och Charlotta Rehnbäcks stipendiefond 170 euro
5. Tecknings- och slöjdstipendiefonden 80 euro
6. Musikstipendiefonden 70 euro
7. Gymnastikfonden 80 euro
8. Lektor Maria Castréns fond 60 euro
9. Minnesfonden
– god kamrat
50 euro
10. Kamratskapsfonden
– god kamrat
70 euro
11. Lektor Torsten Korsströms minnesfond
– för studier i teckning och slöjd
90 euro
12. Lektor Maria Castréns 90-års dag 140 euro
13. Direktör Nils-Alarik och Ester Fougstedts stipendiefond
– för goda framsteg i matematik
480 euro

Skriv en fritt formulerad ansökan med motivering och specificera vilken/vilka fond(er) du söker från. Lämna in ansökan till Studentexpeditionen på F4 i Academill. Bifoga STURE-utdrag och kom ihåg att ange personnummer, hemadress och IBAN-kontonummer!

Sista ansökningsdag är måndag 16 november 2015.