I det senaste blogginlägget utlovades det ett nytt inlägg med mer information om Kårfullmäktige och kårvalet. Här kommer en snabb introduktion i vad det handlar om:

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA, oberoende om det är i Åbo, Helsingfors, Vasa eller Jakobstad. Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår. Antal fullmäktigemöten varierar men det är ca 8 stycken per år. Åbo Akademis rektor har givit tillåtelse till medlemmarna av kårfullmäktige att ha möjligheten att utebli från obligatoriska föreläsningar vid universitetet.

Till Kårfullmäktiges viktigaste uppgifter hör att besluta om studentkårens verksamhetsplan och budget samt välja kårstyrelsen. Om du är intresserad av vilka ärenden fullmäktige har beslutat om under de senaste åren så hittar du de här.

Kårfullmäktiges arbete leds av presidiet som väljs inom fullmäktige och består av ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande. För att fullmäktiges möten inte ska bli så långa föregås varje möte av ett flertal förberedande möten. En tydlig grafik över den här processen hittar du här.

Hur går då kårvalet till? Röstningen sker helt elektroniskt och pågår mellan tisdagen den 3 november kl. 09.00  till onsdagen den 4 november kl. 15.00. En länk till den elektroniska röstningen kommer att finnas på kårvalets hemsida. För att kunna delta i röstningen måste den röstberättigade ha ett ÅA-användarnamn och lösenord samt ange sitt personnummer som säkerhetskontroll. I avsaknad av finländskt personnummer identifieras användaren med hjälp av matrikelnummer.

I årets kårval ställer det upp 49 kandidater fördelade på 6 olika valföreningar. Här hittar du alla valföreningar och kandidater.

Vem ska bestämma över studentkåren? DU och DIN röst avgör!

/Rasmus

fb-cover-votephase