Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige har på sitt möte 27 oktober 2015 i Åbo valt nya studentrepresentanter till Åbo Akademis (ÅA) styrelse och universitetskollegium för mandatperioden 1.1.2016–31.12.2017.

Till Åbo Akademis styrelse har ÅAS fullmäktige valt politices magister och ekonomie studerande Ann-Katrin Bender och politices studerande Alexander Lång.

Ann-Katrin Bender

Ann-Katrin Bender

Bender, ursprungligen från Raseborg, har tidigare jobbat som generalsekreterare för ÅAS och för Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS). Hon utexaminerades som politices magister från ÅA 2013 och studerar sedan 2014 redovisning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Alexander Lång

Alexander Lång

Lång är hemma från Helsingfors och studerar offentlig förvaltning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Han har tidigare fungerat som styrelseordförande för ÅAS och Statsvetenskapliga Klubben och är i år ÅAS fullmäktigeordförande.

Fullmäktige valde också studentrepresentanterna till ÅA:s universitetskollegium. I kollegiet har studenterna åtta representanter vilka alla har en personlig suppleant. De ordinarie representanterna är: Jens Back, Milla Stenström, Richard Backman, Ida-Maria Sola, Rasmus Lindqvist, Oskar Lindberg, Fanny Mattsson och Ella Schröder.