Kårvalets vallängd ligger nu framme till påseende. Du kan kolla om du är med på vallängden på nätet: https://web.abo.fi/karen/karval/vallangd/ (logga in med ditt ÅA-användarnamn och lösenord).

Vallängden finns även till påseende vid kårkanslierna i Åbo och Vasa och på BI:s kansli i Jakobstad.

Om du inte finns med på vallängden kan du inte kandidera eller rösta i Kårvalet. Du har fram till onsdag 7.10.2015 kl. 15.00 att anhålla om att bli införd i vallängden.

Du kan läsa mera om vallängden i kungörelsen för kårvalet.