Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 30 oktober 2015 beslutat att:

  • välja Alvaro Sanabria Rangel till ny studentrepresentant i Ledningsgruppen för institutet för mänskliga rättigheter för den kvarvarande mandatperioden 30.10.2015–31.12.2017;
  • på nytt lediganslå uppdraget som årsfestmarskalk för år 2016. Ansökningstiden tar slut 5.11 kl. 23.59 och ansökningar inbeds via halloped.fi. För uppdraget arvoderas 400 € efter att årsfestens resultat redovisats;
  • ordna skattisutbildning del 2 den 10.11 kl. 17.00 i Argentinasalen på Kåren. För ändamålet reserveras 90 €;
  • SO Back och styrelsemedlen Backman deltar i Florakörens och Brahe Djäknars adventskonsert lördagen 28.11;
  • retroaktivt ge ÖFN lov att deras fanvakter må bära studentmössa på föreningens årsfest.