Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 23 oktober 2015 beslutat att:

  • Godkänna ÅAS uppdaterade krishanteringsplan;
  • Flytta kansliernas julglögg till 7.12;
  • Godkänna och skicka in sina kommentarer till FSF gällande FSF:s biståndsverksamhet;
  • Förlänga ansökningstiden för suppleantplatsen i VOAS styrelse till tisdag 27.10 kl. 12.00;
  • Förlänga ansökningstiden för studentrepresentantplatsen i ledningsgruppen för institutet för mänskliga rättigheter till torsdag 29.10 kl. 15.00
  • I november är hyran för Marlirummet på måndagar 50% billigare än vanligt, dvs 20 €;
  • Styrelsemedlem Stenström deltar i Kemistklubbens XCII årsfest 7.11;
  • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till Ekenäs Kåravdelning med anledning av deras nione årsfest.