Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 16 oktober 2015 beslutat att:

 • Skicka sin preliminära budget till kårfullmäktige för presentation och diskussion;
 • Skicka sin preliminära verksamhetsplan till kårfullmäktige för presentation och diskussion;
 • Godkänna och skicka in sina kommentarer om FSF:s förbundsmötesmaterial till FSF;
 • Välja vice ordförande och socialpolitiskt ansvariga Kajsa Karlsson som studentrepresentant till den sudiesociala arbetsgruppen vid Åbo Akademi fram till 31.12.2015. Nästa års kårstyrelse får utse en ny representant inom sig;
 • Konstatera lediganslagning av en studentrepresentantplats i Ledningsgruppen för institutet för mänskliga rättigheter med tid för intresseanmälan fram till fredagen 23.10.2015 kl. 23.59;
 • Lediganslå uppdraget som personlig suppleant till ÅAS och Noviums representant i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) för mandatperioden 1.1.2016-31.12.2016;
 • Till fullmäktige föreslå att fullmäktige nominerar Monika Antikainen på första prioritet och Alexander Lång på andra prioritet till SHVS delegation för mandatperioden 2016-2017;
 • Tillsammans med Novium arrangera en träff med beslutsfattare i Jakobstad och för ändamålet reservera 20 €;
 • SO Back, styrelsemedlem Stenström och GS Lindholm deltar i träff med Åbo Stadsstyrelses ordförande 27.10;
 • Ingen deltar i ÅUF:s höstmöte;
 • Ingen deltar i Egentliga Finlands förbunds föreningskväll;
 • Styrelsemedlem Lindqvist deltar i HumF:s 88:e årsfest 13.11;
 • VO Karlsson deltar i HUS 147:e årsfest 26.11;
 • Ingen deltar i seminariet Under luppen;
 • VO Karlsson deltar i SHVS XXXV årsfest 3.12;
 • Ge SF-klubben lov att använda respektive bära studentmössa i samband med föreningens jubileumsspex 29.10 och föreningens årsfest 31.10.