Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 9 oktober 2015 beslutat att:

  • Diskutera budgetförslaget för 2016;
  • Återremittera ärendet om preliminär verksamhetsplan för 2016;
  • Återremittera ärendet om ÅAS nya politiska linjepapper;
  • Ordna en välmåendedag i Helsingfors 26.10 och för ändamålet reservera 70 €;
  • Styrelsemedlem Backman deltar i ÖFN:s XLVIII årsfest 24.10;
  • SO Back deltar i TUO:s 9:e årsfest 6.11;
  • Styrelsemedlem Räfsbäck deltar i Justus XXIV årsfest 7.11;
  • Bordlägga ärendet om ÅUF:s årsmöte;
  • Styrelsemedlem Backman deltar i MK:s LXXXVII årsfest 28.11.