Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 2 oktober 2015 beslutat att:

 • Godkänna kårkansliets principer för arbete och förtroendeuppdrag i kombination med kårval;
 • Frånta GS Bender rättigheterna till ÅAS bankkonton och istället bevilja samma rättigheter åt GS Lindholm;
 • KS Heikkilä fråntas rättigheternas till ÅAS gamla konto på Ålandsbanken pga övergången till nytt system för faktureringar;
 • Ge GS Lindholm rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till ÅAS fr.o.m. 12.10.2015;
 • Konstatera att GS Lindholm i enlighet med ÅAS stadgar har rätt att tillsammans med fullmäktigeordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande eller ekonomidirektionens ordförande har rätt att teckna studentkårens namn;
 • Ordna GS-bytar-kaffe 9.10 och för ändamålet reservera 150 €;
 • Ordna fullmäktigeutbildning 9.12 och använda de budgeterade medlen på 1000 € för detta;
 • Ordna utbildning för kårstyrelsen 2016 datumen 10–11.12 och 14.12. För ändamålet reserveras 430 €;
 • Ordna julfest 11.12 och för ändamålet reservera 250 €;
 • Ordna julglögg 14.12 och för ändamålet reservera 75 €;
 • Lediganslå specialföreningsutrymmet för specialföreningar för perioden 1.1.2016–31.12.2017. Ansökningsdeadline är 13.11.2015;
 • Lediganslå förvaringslokalerna i kårhusets källare för specialföreningar för perioden 1.1.2016–31.12.2017. Ansökningsdeadline är 13.11.2015;
 • SO Back deltar i kreativ förmiddag arrangerat av Egentliga Finlands förbund 7.10;
 • SO Back skickar en hälsning till Stadga med anledning av deras XIX årsfest;
 • Styrelsemedlem Backman skickar en hälsning till HanSe SF:s XVI årsfest 23.10;
 • SO Back och styrelsemedlem Stenström deltar i TYY:s 93:e årsfest 14.11.