Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med drygt 5 000 medlemmar i Åbo, Vasa, Jakobstad och Helsingfors. ÅAS fungerar som intresse- och serviceorganisation för studerande vid Åbo Akademi och de föreningar som verkar inom studentkåren.

ÅAS söker nu generalsekreterare för moderskapvikariat fr.o.m. 1.10.2015. Vikariatets placeringsort är Åbo.

Generalsekreteraren är den ledande tjänstemannen för studentkårens intresseverksamhet och chef för de fem övriga anställda. Generalsekreteraren ansvarar även för intresseverksamhetens ekonomi. Till uppgifterna hör vidare att vara föredragande och sekreterare för studentkårens styrelse och fullmäktige samt olika andra organ inom studentkåren. Dessutom ansvarar generalsekreteraren tillsammans med styrelsen för relationerna till Åbo Akademis förvaltning och övriga samarbetspartner i Svenskfinland och på det nationella planet. I arbetet ingår en del kvälls- och veckoslutsjobb samt arbetsresor inom Finland.

ÅAS erbjuder ett intressant och utmanande arbete i en ungdomlig och kreativ arbetsmiljö. Arbetet som generalsekreterare kräver stresstålighet, initiativrikedom, samarbetsförmåga samt förmåga att effektivt bereda och verkställa beslut i anslutning till hela studentkårens verksamhetsområde. De sökande förutsätts ha erfarenhet av att studera vid ett universitet, erfarenhet av ekonomi- och personalförvaltning, förmåga att använda svenska, finska och engelska i professionell kommunikation, förmåga att gestalta stora ämneshelheter respektive snabbt anpassa sig till nya situationer. Kännedom om finländsk högskolepolitik och verksamheten vid ett universitet utöver studieerfarenheten räknas som en merit.

Ansökningar med meritförteckning och löneanspråk skall vara ÅAS kansli (Tavastgatan 22, 20500 Åbo eller gs-karen@abo.fi) tillhanda senast den 23 september klockan 12. Ansökningshandlingarna returneras inte. En del av de sökande kallas till en intervju som hålls under vecka 39. Studentkårens styrelse väljer den vikarierande generalsekreteraren.

För mera information vänligen kontakta generalsekreterare Ann-Katrin Bender, tfn: 050 521 7140.