Tal vid Åbo Akademis inskription 1.9.2015 av Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Jens Back.

Ärade Styrelseordförande, Kansler, Rektor, Vicerektorer, Studenter, mina Damer och Herrar

so_back_inskription_squareFörra veckan inledde kring 700 nya studerande sina studier vid Åbo Akademi. De nya studerande kom från alla olika delar av Finland och vi fick också rekord många nya utbytesstuderande till Åbo, hela 170. Grattis till alla er som fick ta emot en ny studieplats. Glädjande är också att många finskspråkiga studerande har sökt hit till Åbo Akademi för att studera vid ett högklassigt svenskspråkigt universitet. Jag är också tacksam över det faktum att vi fortfarande har en avgiftsfri utbildning i Finland och att alla unga – oberoende av socioekonomisk bakgrund eller nationalitet – därmed har en möjlighet att söka sig till en högskoleutbildning och akademisk karriär.

Men i en hurudan högskole- och socialpolitisk atmosfär påbörjar studerande sina studier i höst vid ÅA och de andra universiteten i landet?

Den senaste alarmerande nyheten gällande universitetens finansiering kom i medlet av augusti. Ministeriet kommer att ge mindre statsanslag till universiteten. Det gäller att ha is i magen, och långsiktigt tänka på universitetets bästa. Jag tror att ett framgångsrikt universitet också i åtstramningstider bygger på en högkvalitativ undervisning och stöds av välmående studerande och personal.

En annan inbesparing som oroar mig är fjolårets beslut att slopa hyresbidraget för studenternas hälsovårdsstiftelse. Studenternas idoga påverkningsarbete gjorde smällen lite lättare att ta, men bidraget är inte på återkommande i nästa års budget heller. SHVS är viktig och ovärderlig när det kommer till upprätthållande av studerandes välmående. Om verksamheten radikalt förändras på grund av inbesparingar kan grunden för ett framgångsrikt universitet bli instabilt.

I höst skall ÅA utföra sitt eldprov – auditeringen. En högkvalitativ utbildning stöds av en välfungerande administration, kvalitetssäkringsprocesser och av uppdaterade linjepapper och stadgor. Något som ÅA arbetat mycket med under det senaste året och som även studentkåren fått ta del av och påverka via utlåtanden. Studentkårens styrelse ser även framemot att ta del av auditeringen i november.

Trots att min inledning var – liksom samhällsklimatet – dyster tror jag att så länge som vi jobbar mot samma mål och alla drar sitt strå till stacken kan vi lösa situationen och bevara välfärden för såväl studerande som akademipersonalen.

Utmaningarna för dagens studerande, universiteten och för det finska samhället är många och svåra att lösa. I dylika situationer är det lätt hänt att man kortsiktigt och med skygglappar för ögonen bara försvarar sina egna intressen. Men på det sättet kommer man ingenstans. Istället behövs det en vilja att samarbeta och en förmåga att hitta på nya arbetssätt. Under dessa ekonomiskt svåra tider behövs både Åbo Akademis och Åbo Akademis Studentkårs gemensamma insats för att utveckla Åbo Akademi till ett ännu bättre universitet.

Vi studerande kan själv göra många saker bättre. Vi studerande borde till exempel kräva mera av den undervisande personalen. Det bästa sättet att säkerställa en hög kvalitet på undervisningen är att studerande varje dag ställer välmotiverade och utmanande frågor till våra lärare. Genom att motivera våra lärare tror jag att de även motiverar våra studerande. Samtidigt som vi visar respekt för våra lärare måste vi också kunna utmana dem vetenskapligt och på så vis konstant se till att kvaliteten på undervisningen är hög.

Vi studerande måste också vara aktiva vid sidan om studierna, dvs i studielivet. Jag tror att många av er tänker att jag med ordet studieliv menar fester. Festerna är förstås viktiga för den sociala samvaron, men det finns också mycket annat som hör till studielivet. Tidigare kurator för studentkåren Professor Markku Suksi har sagt att: ”En betydelsefull del av den bildnings- och fostringsuppgift som ett universitet har görs i själva verket av olika studentföreningar”. Enligt honom är det vi studerande som står för en av de viktigaste delarna av den undervisning som vi får under vår studietid. I studielivet lär man sig saker som man inte lär sig i böcker och det är därför som jag önskar att alla i personalen ännu mera skulle uppmana studerande att engagera sig i olika studentaktiviteter vid sidan om sina studier. Det här är tiden att ta sig an nya utmaningar, våga och växa.

Jag vill ännu citera professor i folkrätt och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi Elina Pirjatanniemi:

De kommande åren kommer att forma din framtid. Tro dock inte att studierna enbart skall gynna dig och ditt. Såsom det konstateras i universitetslagen: universiteten skall fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Det är inga oväsentligheter vi talar om nu. Vi har ett viktigt uppdrag tillsammans. Men vet du vad, vi ska också se till att vi har hejdlöst kul på vår gemensamma resa.

Med dessa ord önskar jag er alla ett gott och givande 97:e läsår vid Akademin och hoppas att vi under dess lopp kan göra samarbetet mellan alla olika grupper vid vår Alma Mater bättre.

Tack!