Linda Lindholm är ny generalsekreterare

Linda Lindholm är ny generalsekreterare

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har valt politices magister Linda Lindholm till ny vikarie för generalsekreterare Riina Lappalainen under hennes föräldraledighet. Lindholm har sedan 2008 jobbat som kontaktchef för SFP:s lokalavdelning i Egentliga Finland. Tidigare har Lindholm också arbetat på ÅAS som högskolepolitisk sekreterare med utrikesärenden.

Styrelsen tog fasta på Lindholms gedigna erfarenhet av att jobba inom organisationer samt hennes studier i offentligt ledarskap. Lindholm känner från tidigare väl till studentkåren och högskolevärlden och har som kontaktchef stor vana att jobba med uppgifter som kräver samarbete och kommunikation. Hennes erfarenheter av ekonomiförvaltning och administrativa uppgifter ansågs också som speciellt meriterande för uppdraget. Vid arbetsintervjun framkom också tydligt Lindholms goda insikter i generalsekreterarens arbetsuppgifter och hennes erfarenheter av att leda team.

Lindholm utexaminerades från Åbo Akademi år 2015 som politices magister med offentlig rätt som huvudämne.