Valnämnden har idag fastslagit kungörelsen för Kårval 2015.

Blanketterna för valföreningar och kandidatnomineringar kan fås från kårkanslierna eller så kan ni ladda ner dem direkt från kårvalets sidor: karval.studentkaren.fi