Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 25 september 2015 beslutat att:

  • SO Back och styrelsemedlem Stenström deltar i SEKSMYY-träffen i Helsingfors 5-6.10;
  • Fastställa frågorna till Kårenitenkäten och att den ska gå att besvara mellan 1 och 14.10.2015;
  • Ingen deltar i Nylands Nations Gäddfest;
  • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till StudOrg med anledning av deras LXXII årsfest;
  • Styrelsemedlemmarna Backman och Lindqvist deltar i SF-klubbens 90:e årsfest.