Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 23 september 2015 beslutat att:

  • Välja Oskar Lindblom till Martin Ahlö/ÅGV:s suppleant i valutskottet för den kvarvarande mandatperioden 23.9.2015-31.12.2015;
  • Välja Linda Lindholm som moderskapsvikarie för GS Lappalainen fr.o.m. 11.102015-31.12.2015. Styrelseordförande gavs fullmakt att komma överens om en införingsperiod före början av vikariatet.