Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 21 september 2015 beslutat att:

  • SO Back övertar underansvarsområdet stadsrelationer i Åbo;
  • Betala ut ett understöd åt FRK:s Hungerdagsinsamling på 118 €;
  • Konstatera att biljettintäkterna från höstens Welcome Party för ÅAS del inbringade 486,42 €;
  • Styrelsemedlemmarna Back, Stenström, Lindqvist deltar och styrelsemedlem Backman deltar i mån av möjlighet i diskussionstillfället Högskolorna som tillväxtmotor i Åbonejden, och ÅAS fungerar som delarrangör av evenemanget;
  • VO Karlsson och styrelsemedlem Räfsbäck deltar i Vasa stads årsfestmottagning 2.10;
  • Styrelsemedlem Räfsbäck deltar i Högskolestiftelsen i Österbottens 25-årsjubileumsfest 7.10;
  • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till Pulterit med anledning av deras 55-årsfest.