Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 11 september 2015 beslutat att:

 • utse Teo Brunström som studentrepresentant i ledningsgruppen för Åbo Akademis bibliotek för den kvarvarande mandatperioden 11.9.2015­-31.12.2017;
 • utse Ella Schröder som suppleant i valnämnden för Åbo Akademi för den kvarvarande mandatperioden 25.9.2015-31.12.2017;
 • godkänna sitt utlåtande till FSF om SHVS;
 • konstatera att ansökningstiden för ÅAS årsfestmarskalk har förlängts;
 • Styrelsemedlem Stenström deltar i MPKK:s 5:e årsfest;
 • Styrelsemedlem Stenström skickar en hälsning till LYY med anledning av deras 36:e årsfest;
 • VO Karlsson skickar en hälsning till Studentföreningen N.U.D. med anledning av deras III årsfest;
 • Styrelsemedlem Stenström deltar i KK:s kräftskiva;
 • Styrelsemedlem Lindqvist skickar en hälsning till LTKY med anledning av deras 46:e årsfest;
 • SO Back skickar en hälsning till TuKY med anledning av deras 65:e årsfest;
 • VO Karlsson deltar i Tamy:s 90:e årsfest.