Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 4 september 2015 beslutat att:

  • välja Alexander Skog till kårvalskoordinator för Kårval 2015;
  • delta i kappvändardagens some-kampanj och i kampanjöppningen på universitetsbacken 9.9.2015;
  • konstatera att en suppleantplats i valnämnden för Åbo Akademi har lediganslagits och förlänga tiden för intresseanmälan till torsdag 10.9. kl. 23:59;
  • konstatera att en suppleantplats i ledningsgruppen för Åbo Akademis bibliotek har lediganslagits med en tid för intresseanmälan som utgår måndag 7.9. kl. 23:59.;
  • göra reklam för blodgivningstillfället i Vasa 25.9 samt med hjälp av styrelsemedlemmar leda en grupp dit;
  • anteckna informationen om RSGT evenemang för internationella studerande till kännedom och att hjälpa till med ordnandet av evenemangen;
  • arrangera tillsammans med student- och studerandekårerna inom Styla-samarbetet en campussits på gamla stortorget 25.9 och att styrelsen hjälper till med förberedelser och under sitsens gång vid behov;
  • arrangera Lilla Wappen i Åbo 30.9 på Kåren och reserverar 200 euro ur budgetposten 10-3870;
  • att ingen deltar i Globsol 2015.