Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 05/15 (16.9.2015) att:

 • anteckna tidtabellen för fullmäktigemöten hösten 2015 till kännedom;
 • bevilja Lisa Forss, Marina von Schantz, Jean Salminen, Amy Rönnberg och Anette Mäki befrielse från sina uppdrag som fullmäktigeledamot hösten 2015;
 • befria Alex Karlsson från sitt uppdrag som styrelsemedlem;
 • välja Milla Stenström, ansvarig för internationella frågor, till Alex Karlssons ersättare och fastställa hennes ansvarsområde till Ansvarig för internationella frågor och högskolepolitik;
 • välja Milla Stenström till personlig suppleant för Rasmus Lindqvist, Richard Backman till personlig suppleant för Emma Ekstrand, Lotta Metsärinne till personlig suppleant för Oskar Lindberg och Jens Back till personlig suppleant för Bodil Lindberg i universitetskollegiet för Åbo Akademi för den kvarvarande mandatperioden 16.9.2015–31.12.2015;
 • välja sex delegater att representera ÅAS på Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte 20-21.11.2015 samt sex gemensamma suppleanter. Delegaterna är: Anna Nylund, Johanna Mantere, Alexander Lång, Jens Back, Milla Stenström och Kajsa Karlsson. De gemensamma suppleanterna, i preferensordning, är: Anna Englund, Daniel Junell, Richard Backman, Rasmus Lindqvist, Alexander Skog och Eija Laitinen;
 • godkänna ändringen av Stadgar för Åbo Akademis Studentkår för första gången;
 • bordlägga ärendet om hemställan till Ekonomidirektionen;
 • bordlägga ärendet om val av årsfestmarskalk till ÅAS XCVII årsfest;
 • godkänna kommunikationsplanen för ÅAS;
 • godkänna jämlikhetsplanen för åren 2016-2018.