Välkommen till universitetet!

Som studerande vid Åbo Akademi blir du automatiskt medlem i studentkåren. Åbo Akademis Studentkår, som är ett offentligrättsligt samfund, finns till för studenterna och jobbar för att studerandena ska ha det så bra som möjligt både lokalt och nationellt. Med andra ord sysslar vi med intressebevakning. Inom Åbo Akademi jobbar studentkåren till exempel för smidigare studievägar och nationellt jobbar vi tillsammans med andra studentkårer för att bevara och förbättra studiestödet, studenthälsan och studentboende.

Som studerande vid ett universitet är du en del av universitetssamfundet på samma sätt som professorer, lektorer och annan personal. Du har rätt att påverka din utbildning och du får väldigt gärna diskutera med lärare. Kom ihåg att jag och alla andra på kårkansliet finns till för dig, så tveka inte att ta kontakt om du har funderingar om dina studier eller känner att du skulle behöva hjälp för att kunna utveckla din studiemiljö.

Det är viktigt att komma ihåg att studietiden är så mycket mera än bara föreläsningar, tenter och studieprestationer. Under studietiden har du fantastiska möjligheter att lära känna en massa nya människor, engagera dig och vara aktiv utanför föreläsningssalarna. Genom att vara förenings- och studentkårsaktiv lär du dig saker som du helt enkelt inte kan lära dig på kurser. Varför inte ställa upp i kårvalet nu i november och bli invald i studentkårens högsta beslutande organ, kårfullmäktige?

Än en gång, hjärtligt välkommen till Åbo Akademi och hoppas din tid som medlem vid studentkåren och studerande vid akademin bli lärorik och givande. Vi ses!

Jens Back

Styrelseordförande

Åbo Akademis Studentkår

Styrelseordförande Jens Back

Styrelseordförande Jens Back