POST: Koordinator för kårval 2015, alt. Kårvalskoordiantor

FÖR PERIODEN: 4.9.2015 – 31.12.2015

SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: onsdagen 2.9. kl 23.59

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:
Koordinatorn koordinerar valnämndens arbete, som pågår under tiden september–november 2015. Koordinatorn sköter tillsammans med valnämnden om de praktiska arrangemangen kring valet, bl.a. marknadsföringen och organiserandet av valet, rösträkningen och valvakan samt valstatistiken. Efter kårvalet skall koordinatorn uppdatera studentkårens handbok för arrangerande av kårval. Koordinatorns placeringsort är Åbo, men uppdraget innebär även kontinuerlig kontakt till valnämndsmedlemmarna i Vasa och Jakobstad samt eventuella resor till de respektive orterna.

Uppdraget är arvoderat.

VAL: Kårvalskoordinatorn väljs på kårstyrelsens möte fredag 4.9.2015.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST onsdagen 2.9.2015 kl. 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

  • Följ länken
  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det.
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer.

NÄRMARE INFORMATION: Ann-Katrin Bender, generalsekreterare, gs-karen@abo.fi, tfn: (02) 215 4652.