Kårstyrelsen har på sitt möte den 28 augusti beslutat att:

  • Föreslå Satu Nurmi, som arbetar som expert för internationella ärenden vid TYY, till representant i styrgruppen för POLKU-projektet;
  • Godkänna sin proposition för ÅAS jämlikhetsplan 2016-2018;
  • Förnya licenser för två tillägg till hemsidan och för ändamålet reservera 45 €;
  • Ordna en styrelseträff för medlemmarna i Vasa Studerande r.f. och för ändamålet reservera 20 €;
  • Ordna en spelkväll på Havtornen 1.9 kl. 19-22 och för ändamålet reservera 20 €;
  • Ordna en gulnäbbssitz i Vasa den 10.9;
  • Skicka en hälsning till YAVA och LOL med anledning av deras årsfest;
  • VO Karlsson och styrelsemedlem Räfsbäck deltar i RÅAV:s 35:e årsfest 26.9.