Kårstyrelsen har på sitt möte den 20 augusti beslutat att:

 • Anteckna ekonomiuppföljning för våren 2015 till kännedom;
 • Lediganslå uppdraget som kårvalskoordinator. Deadline för ansökningar är onsdag 2.9 kl. 23.59 och för lön och lönebikostnader reserverades 600 €;
 • Dela ut ÅAS lyra för studentmössa till rektor Mikko Hupa, rektor för ÅA i Vasa Göran Djupsund och förvaltningsdirektör Ulla Achrén;
 • Lediganslå uppdraget som årsfestmarskalk för ÅAS 97. årsfest i Åbo 22.2.2016. Deadline för ansökningar är onsdag 9 kl. 23.59;
 • Under oktober månad införa MarliMåndag och hyra ut Marlirummet på måndagar med 50 % rabatt;
 • En träff med studentrepresentanter från fakultetsråden ordnas i början av september och för ändamålet reserveras 50 €;
 • Ge sitt utlåtande om att överföra studiestödsbeslutens från universiteten till FPA till FSF;
 • Samarbeta med Vasa Studerande r.f. i marknadsföring av evenemangen Solar Sound Festival i Vasa 11.9 och studerandekryssning till Umeå 1.10;
 • Ordna ordförandeträff på Kåren 10.9 och för ändamålet reservera 50 €;
 • Styrelsemedlemmarna Backman, Karlsson och Stenström deltar i Yle:s invigningsträff i Logomo 24.8;
 • SO Back deltar i TTYY:s 50-årsfest 24.10.