Jonna Lindqvist

Jonna Lindqvist

Politices studerande Jonna Lindqvist har anställts som ny verksamhetsledare för Havtornen, Åbo Akademis Studentkårs kårhus i Vasa. Lindqvist är hemma från Sundom och studerar statskunskap vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Lindqvist har en gedigen bakgrund som aktiv kårenit och var bland annat medlem i studentkårens styrelse 2010. Hon har också suttit som studentrepresentant i diverse organ inom Åbo Akademi och har tidigare varit aktiv i studentföreningen Politivas.

Havtornen är Åbo Akademis Studentkårs kårhus i Vasa och är beläget i anslutning till Academill, Åbo Akademis campusbyggnad. Havtornens verksamhetsledare ansvarar för kundbetjäningen och administrativa uppgifter vid Åbo Akademis Studentkårs kansli i Vasa. Verksamhetsledaren sköter dessutom alla frågor som har att göra med uthyrning och användning av Havtornen.

Lindqvist börjar jobba den 10 augusti.