Årsfestmarskalk 2015, Sofia Jusslin, och delar av hennes här.

Årsfestmarskalk 2015, Sofia Jusslin, och delar av hennes här.

Åbo Akademis studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2016 kommer årsfesten att firas den 20 februari i Åbo. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2015. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra. Läs mera om studentkårens årsfest på den här sidan.

Fullmäktige väljer årsfestmarskalk för år 2016 på sitt möte den 16 september 2015. Intresseanmälningar mottages via Halloped.fi och anmälan om intresse kan lämnas ända till den 15 september.