FÖRVALTNINGSORGAN: FPV:s arbetsgrupp för strategi och personalplan
POST: En studentrepresentant
FÖR PERIODEN: 18.5.2015–31.12.2015
SISTA ANSÖKNINGSTID: söndagen 17.5.2015 kl. 23.59.

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudiers fakultetsråd har enligt ÅA:s Förvaltningsinstruktions 8§ som uppgift att besluta om fakultetens strategi och uppgöra ett förslag till personalplan. Fakultetsrådet kommer på sitt möte 12.5 att fatta beslut om att eventuellt tillsätta en arbetsgrupp som på hösten 2015 till fakultetsrådet kan ge förslag på strategi och personalplan.

Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sina möten och beslutar om sättet på vilket den informerar och involverar ämnena vid fakulteten under processens gång.

Studentrepresentanten ingår som ordinarie medlem i arbetsgruppen och utarbetar tillsammans med de övriga medlemmarna ett förslag till strategi och personalplan för FPV.

VAL: Studentrepresentanten väljs på kårstyrelsens möte måndag 18.5.2015.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST söndagen 17.5.2015 kl. 23.59
Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

  • Följ länken
  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer.

NÄRMARE INFORMATION: Matias Dahlbäck, is-karen@abo.fi.