Kårstyrelsen har på sitt möte den 25 maj beslutit att:

 • Anteckna ekonomiuppföljning för april 2015 till kännedom;
 • Godkänna årsfestens bokslut;
 • Godkänna ÅAS Anvisningar för hantering av rusmedelsmissbruk och anteckna innehållet till kännedom;
 • Föra 10 mappar med protokoll till inbindning vid X-Copy och för ändamålet reservera 545,60 €;
 • Till Rektor föreslå Kajsa Karlsson som studentrepresentant i Delegationen för Åbo Akademi i Vasa;
 • Till Rektor föreslå en person till Årets Lärare 2015;
 • Utse VO Karlsson som ÅAS representant vid en med andra kårer gemensam träff med riksdagsledamöter från Österbotten;
 • ÅAS deltar i Helsinki Pride 27.6 och i Turku Pride i augusti;
 • Ordna ett loppis i Academill 1.9 kl. 11 – 13. Bordshyran bestämdes till 2 € och alla intäkter doneras till Hungerdagsinsamlingen;
 • Arrangera en motionskampanj på alla campus 7.9 ­– 11.10 och för ändamålet reservera 300 €;
 • Arrangera en välmående-eftermiddag i Vasa 15.9 kl. 14 – 17;
 • Arrangera en Late Lunch-föreläsning tillsammans med UngInfo i Åbo i oktober 2015;
 • Skicka ett brev till högskolekonsortiet i Vasa angående utvecklandet av högskolemotionen på orten;
 • Beställa 500 visitkort med nödfallsinformation för utländska studerande. För ändamålet reserverades 65 €;
 • Låta trycka upp 500 exemplar av Information Guide for International Students 2015 ­­– 2016 och för ändamålet reservera 430 €;
 • Ge sitt utlåtande om Åbo spårvägs utredningsplan;
 • Låta trycka Kårkalendern 2015 – 2016. Som tryckeri valdes Baltic Printing Agency;
 • Fastställa datum för evenemang som ordnas hösten 2015 och våren 2016.