Kårstyrelsen har på sitt möte den 18 maj beslutit att:

  • Bevilja Ämnesföreningen Didacta r.f. 500€ i verksamhetsbidrag samt Studentföreningen vid BI i Jakobstad 500€ i verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2015;
  • Fastställa principer och pris för uthyrning av utrymmet Vinden på Kåren;
  • Välja Ellen Kackur som studentrepresentant i FPV:s arbetsgrupp för strategi- och personalplan;
  • Lediganslå uppdraget som studentrepresentant i delegationen för Åbo Akademi i Vasa. Sista ansökningsdag är 25.5.2015 kl. 23.59;
  • Åbo Akademis Studentkårs XCVII årsfest ordnas den 20.2.2016 i Åbo.