Kårstyrelsen har på sitt möte den 8 maj beslutit att:

  • Bordlägga ärendet om verksamhetsbidrag till Ämnesföreningen Didacta r.f. samt Studentföreningen BI vid Jakobstad r.f;
  • Anlita PJdialog för arbetshandledning och för ändamålet reservera 400€;
  • Godkänna bokslutet för Errores S:tae Valpurgis 2015;
  • Godkänna sitt utlåtande gällande uppdaterad strategi för Åbo Akademi för år 2015–2020;
  • Be om nomineringar från studerande för Årets lärare 2015. Nomineringar med goda motiveringar skall skickas till karen@abo.fi senast onsdagen 20.5. kl. 15.00;
  • Lediganslå en studentrepresentantplats i FPV:s arbetsgrupp för strategi- och personalplan;
  • Beställa 1000 st bokmärken och för ändamålet reservera 60€;
  • Godkänna ny version av ÅAS sigill;
  • HE Eija Laitinen deltar i Pedaforum 2015, 20-21.8 i Helsingfors.