fpa_logo_transparentMaj närmar sig sitt slut. Om dina årsinkomster för år 2014 överskridit maximibeloppet kan du ännu återbetala överbetald studiepenning och bostadstillägg till FPA. Om det går till återkrav blir summan förhöjd med 15 procent.

Nu är det också aktuellt att ansöka om sommarstudiestöd ifall du kommer att avlägga studiepoäng under sommaren.

Ifall du är nyutexaminerad och du inte genast har jobb i siktet, kan du ansöka om arbetslöshetsförmån via FPA:s e-tjänst.