Eija Laitinen

Eija Laitinen

Politices magister Eija Laitinen har valts som vikarie för högskolepolitiska experten Petra Lindblad under hennes föräldraledighet. Laitinen utexaminerades som politices magister från Åbo Akademi 2015 och studerar till rättsnotarie sedan 2011 vid samma högskola. Kårstyrelsen valde Laitinen till vikariatet på sitt möte torsdagen den 30 april.

Laitinen har tidigare jobbat bland annat som studiestöds- och jämställdhetssekreterare vid Åbo Akademi och har vid sidan av sina studier också innehaft ett antal förtroendeuppdrag som studentrepresentant, bland annat som suppleant i universitetskollegiet och viceordförande för studiestödsnämnden.

Laitinen börjar jobba den 3 augusti.