Åbo Akademis Studentkår lediganslår aktivitetsstipendier för utvecklandet av studiemiljön, studiesociala ändamål och främjandet av ett aktivt kårliv i Vasa. Stipendier kan sökas av ÅAS specialföreningar samt övriga fritt bildade studentgrupper som är verksamma vid Åbo Akademis Studentkår i Vasa.

De fritt formulerade ansökningarna skall riktas till Nämnden för Utvecklingsfonden för kåravdelningen i Vasa och skickas till karen@abo.fi senast den 30 april 2015. Försenade ansökningar behandlas inte.

För eventuella förfrågningar kontakta studentkårens general­sekreterare Ann-Katrin Bender, gs-karen@abo.fi, tfn 050 521 7140. Erhållna medel skall redovisas senast den 15 mars 2016. Medel som inte redovisats eller använts i ett annat syfte än det som de beviljats för kan återkrävas.