FÖRVALTNINGSORGAN: Ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärarutbildning
POST: Två studentrepresentanter och två suppleanter
FÖR PERIODEN: 17.4.2015–31.12.2016
SISTA ANSÖKNINGSDAG OCH -TID: torsdagen 16.4.2015 kl. 23.59.

BESKRIVNING AV UPPGIFTEN:

Ledningsgruppens uppgifter enligt dekanusbeslut 2.4.2015:

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare.

Ytterligare ska den:

  • fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och
  • fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren. Till ledningsgruppens ordförande utses utbildningslinjeansvarig, professor Ria Heilä-Ylikallio, till viceordförande utses ämnesansvarig, forskningsledare Gunilla Eklund.

VAL: Studentrepresentanterna väljs på kårstyrelsens möte fredag 17.4.2015.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING VIA www.halloped.fi SENAST torsdagen 16.4.2015 kl. 23.59

Alla ansökningar skickas in via Halloped.fi -systemet, www.halloped.fi.

  • Följ länken.
  • Logga in på halloped.fi genom knappen i övre högra hörnet: HAKA
  • Nu finns alternativet ”Skicka ansökan” längst ner under uppdragsbeskrivningen, välj det
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Här alltså en beskrivning av varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Meddela också ditt matrikelnummer.