Kårstyrelsen har på sitt möte den 30 april beslutit att:

  • Tacka ÅA:s personal med sex gräddtårtor och för ändamålet reserverades 150€;
  • Välja Eija Laitinen som moderskapsvikarie för HE Lindblad fr.o.m. 3.8.2015;
  • Anteckna ekonomiuppföljningen för mars 2015 till kännedom;
  • Arrangera chillkväll med servering för gulnäbbar 8.2015 i Havtornen och för ändamålet reservera 30€;
  • Fastställa designen på gulnäbbsmärket 2015 och beställa 400 st. För ändamålet reserverades 252€;
  • Tillsammans med Åbo Svenska Teater arrangera ett evenemang i november 2015. I arbetsgruppen sitter från ÅAS sida styrelsemedlemmarna Backman och Lindqvist;
  • Ordna en minnesstund med anledning av naturkatastrofen i Nepal på Kåren tillsammans med de andra student- och studerandekårerna och universitetsprästerna. Minnesstunden är på tisdag 12.5, kl. 18.00 framåt;
  • Styrelsemedlem Karlsson och SE Antikainen deltar i pedagogiska mässan 11.5;
  • Styrelsemedlemmarna Lindqvist och Stenström deltar i FRK Åbolands kaffebjudning 6.5;
  • SO Back och styrelsemedlemmarna Backman, Karlsson, Lindqvist och Stenström deltar i Rektors forum om ÅA:s strategi 7.5