Kårstyrelsen har på sitt möte den 24 april beslutit att:

  • Beställa kontorspapper från Paperipalvelu.fi, 200 ris till Åbo och 70 till Vasa. För ändamålet reserverades 780€.
  • Godkänna den nya grafiska profilen för intressesektorn. Det föreslagna sigillet ska ännu modifieras. Den nya profilen kommer att implementeras stegvis;
  • Ordna Loppis på Kåren 31.8.2015. Intäkterna från bordshyrorna doneras till Hungerdagsinsamlingen. För ändamålet reserverades 20€;
  • ÅAS deltar i arrangemangen kring Wappen i Vasa tillsammans med de övriga student- och studerandekårerna.