Kårstyrelsen har på sitt möte den 17 april beslutit att:

  • Välja Thomas Hällund och Anna Nylund som studentrepresentanter till ledningsgruppen för klasslärarutbildningslinjen för mandatperioden 17.4.2015­–31.12.2016 och att som deras suppleanter välja Cecilia Björkqvist och Frida Hasselblatt;
  • Skicka en förfrågan till ekonomidirektionen om att införskaffa ett nytt mixerbord till studentkårens högtalarsystem för 400€;
  • Utdela projektmedel för 2000€;
  • VO Karlsson håller talet till studerandena i Vasa på Valborgsmässoafton.